הרשמה לניוזלטר | اشترك للنشرة  

פרסומים אחרונים | الإصدارات الأخيرة

Upcoming Events

ליצירת קשר | للاتصال معنا

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

האוניברסיטה העברית, הר הצופים

ירושלים 9190501

مركز أبحاث التعدديّة الثقافيّة والتنوّع

الجامعة العبرية، جبل المشارف

القدس 9190501

972.2.5494950

diversity@mail.huji.ac.i

 

 

           

           

פרסום חדש: ארגונים ערביים - פלסטיניים בחברה האזרחית בישראל

אוגוסט 18, 2019

המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל פרסם דו"ח חדש אודות ארגוניים ערבים-פלסטיניים בחברה האזרחית בישראל. את הדו"ח כתבו פרופ' אמל ג'מאל, ד"ר מיכל אלמוג-בר, ויקטוריה קוקבין וד"ר רנא אסעיד בעקבות כנס בנושא זה שיזמו בשנת תשע"ח המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון, מכון ון ליר ומכון וולטר ליבק לדו קיום יהודי ערבי. המחקר מציג מיפוי של הארגונים הערביים פלסטיניים הפועלים בחברה האזרחית בישראל ונתונים עדכניים אודות מאפייניהם ואופני פעילותם. לקריאת הדו"ח המלא.

 

palestinian civil societyreport