כנס הרצוג הראשון

המרכז לחקר הרב-תרבותיות והמגוון שמח לארגן ולהוציא לפועל את הכנס הבינלאומי הראשון ע״ש הנשיא חיים הרצוג ז״ל בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בנושא תפקיד המשפט בחברות מגוונות. אנו מודים לנשיא המדינה מר יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, על שכיבדו אותנו בנוכחותם. 


במהלך הכנס הוצגו מחקרים פורצי דרך על ישראל, הודו, אירופה, וארצות הברית, התקיימו הרצאות מאנשי אקדמיה מובילים בישראל, ומושבים מיוחדים עם אנשי מעשה בינהם גם נציגי משרד עו״ד הרצוג, פוקס נאמן, בסוגיות חמות ורלוונטיות לחברה הישראלית.


 אנו מזמינים אתכם ואתכן להיכנס לאתר שלנו ולהתרשם מסרטוני ההרצאות שהוצגו בכנס, וכן לתקיית התמונות מהכנס.

 

סשן ראשון: Between Integration and Disintegration 

סשן שני: Institutional Design and Social Outcomes

סשן שלישי: Minorities, Protest and Dissent

סשן רביעי: Academia-Practice Panel on Diversifying the Workforce

סשן חמישי: Environment, Government, and Courts

סשן שישי: How to Get Diversity Right 

 

פאנל בנושא גישות מבוססות-ראיות למניעת האלימות בנשק בחברה הערבית:

 

הרצאתו של פרופ׳ נועם גדרון: The Way we Were: How Histories of Co-Governance Alleviate Partisan Hostility

 

הרצאתו של פרופ׳ אליאס דינס: Do Native Gender Norms Affect the Acculturation of Immigrants

 

הרצאתה של ד״ר דבורה מנקין: The Politics of Allyship: Multiethnic Coalitions and Mass Attitudes Towards Protest