הכירו את המלגאים | تعرفوا على الحاصلات على المنح | 2015-2016

 

אנטיגונה אשקר

انتيجونا أشقر

בלה קובנר

بيلا كوفنر

 

חנין מגאדלה

حنين مجادلة