כנס כלים אמפיריים במשפט החוקתי

לעיתים תכופות, הכנסת והממשלה נדרשות לגבש הסדרים שמטרתם לתת מענה לצורך מסוים שעולה מהשטח או להתמודד עם השלכות של הסדר מסוים במציאות. עד כמה הסדרים אלה צריכים להיות מבוססים על נתונים אמפיריים? באלה סטנדרטים מקצועיים צריכה לעמוד התשתית העובדתית המוצגת על ידי רשות מנהלית או משרד ממשלתי? כיצד נכון שבתי המשפט יבחנו את השאלות האמפיריות המתעוררות בעתירות מנהליות וחוקתיות? לא פחות ואולי יותר חשוב – האם כלים אמפיריים יכולים לסייע בפתרון שאלות חוקתיות בצורה יציבה ומשכנעת יותר מהכלים שיש בידינו כיום? וכיצד יכולה האקדמיה לתרום לעניין?הכנס סקר את התחום המתהווה של משפט חוקתי אמפירי, על חשיבותו, אפשרויותיו ומגבלותיו, במטרה להניע דיון פתוח ומעמיק בין האקדמיה והממשלה.

 

הדוברים בכנס:

ד״ר נטע ברק-קורן, הפקולטה למשפטים, המרכז לחקר הרציונליות והמרכז לחקר הרב-תרבותיות והמגוון באוניברסיטה העברית בירושלים

עו״ד רן רוזנברג, מחלקת הבג״צים בפרקליטות המדינה

פרופ׳ אורן גזל אייל, דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה

פרופ׳ דוד אנוך, הפקולטה למשפטים והמחלקה לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ׳ דפנה ברק-ארז, שופטת בית המשפט העליון

 

הכנס התקיים ביום ה׳, יט׳ טבת  התשפ״ב, ה-23 לדצמבר 2021, באוניברסיטה העברית, ונערך בשיתוף עם משרד המשפטים.

 

אנו מזמינים אתכם ואתכן לצפות בסרטון המלא מהכנס.