הרשמה לניוזלטר | اشترك للنشرة  

פרסומים אחרונים | الإصدارات الأخيرة

אירועים עתידיים

ליצירת קשר | للاتصال معنا

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

האוניברסיטה העברית, הר הצופים

ירושלים 9190501

مركز أبحاث التعدديّة الثقافيّة والتنوّع

الجامعة العبرية، جبل المشارف

القدس 9190501

972.2.5494950

diversity@mail.huji.ac.i

 

 

           

           

Upcoming Events

ארגונים ערביים־פלסטיניים בחברה האזרחית בישראל

מחברים: פרופ' אמל ג'מאל ד"ר מיכל אלמוג־בר ויקטוריה קוקבין ד"ר רנא אסעיד

 

שמחים לעדכן על פרסום דו"ח חדש אודות ארגונים ערביים-פלסטיניים בחברה האזרחית בישראל של החוקרים פרופ' אמל ג'מאל, ד"ר מיכל אלמוג-בר, ויקטוריה קוקבין וד"ר רנא אסעיד.  

המחקר מציג מיפוי של הארגונים הערביים-פלסטיניים הפועלים בחברה האזרחית בישראל ונתונים עדכניים אודות מאפייניהם ואופני פעילותם. מיפוי וניתוח מאפייני הארגונים במחקר מבוסס של נתונים שהתקבלו מגאייד-סטאר ישראל.

המחקר הוא יוזמה משותפת של מרכז וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי, הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב ושל המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל באוניברסיטה העברית.

palestinian civil societyreport