הכירו את המלגאים | تعرفوا على الحاصلات على المنح | 2017 - 2018

milgaim1

רנא אסעיד

رنا إسعيد

milgaim2

נעמי פרל

نعومي بيرل

milgaim3

מלכה גרינברג רענן

ملكا غرينبرغ رعنان

milgaim4

הגר אזולאי

هچار أزولاي

milgaim5

אדר כהן

آدار كوهين