ועדה אקדמית | اللجنة الأكاديمية

 

פרופ׳ ברק מדינה - מנהל אקדמי | הפקולטה למשפטים, كلية الحقوق.

פרופ' באדי חסייסי - יו"ר הוועדה האקדמית | הפקולטה למשפטים, המכון לקרימינולוגיה, كلية الحقوق، ومعهد علم الجريمة.

פרופ' בני פורת | הפקולטה למשפטים, كلية الحقوق.

ד"ר ליאורה דהאן כץ | הפקולטה למשפטים, كلية الحقوق.

ד"ר דבורה מנקין | המחלקה ליחסים בינ"ל قسم العلاقات الدولية

ד"ר סמירה עליאן | בית הספר לחינוך, كلية التربية.

 

 

חברי ועדה אקדמית לשעבר

פרופ' אדווין סרוסי, بروفيسور ادوين سروسي | החוג למוזיקולוגיה, قسم علم الموسيقى.

פרופ' מונא חורי קסאברי, بروفيسور منى خوري كسابري | ،בית הספר לעבודה סוציאלית, كلية الخدمة الاجتماعية.

פרופ' תמר אל אור, بروفيسور تمار إل أور | המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, قسم العلوم الاجتماعية وعلم الانسان. 

פרופ' חרמונה שורק, بروفيسور حرمونا شوريك | המחלקה לביולוגיה מולקולרית, قسم البيولوجيا الجزيئية.

פרופ' גבי הורנצ'יק, بروفيسور جابي هورنتشاك | בית הספר לחינוך, كلية التربية.

פרופ' ברק מדינה, بروفيسور براك مدينا، | הפקולטה למשפטים, كلية الحقوق.

פרופ' אורנה קופרמן, بروفيسور أورنا كوبرمان | החוג למדעי המחשב, قسم علوم الحاسوب.

פרופ' רונית ריצ'י, بروفيسور رونيت ريتشي | הפקולטה למדעי הרוח, كلية العلوم الإنسانية. 

פרופ' מלכה רפפורט חובב, بروفيسور مالكا رابابورط | הפקולטה למדעי הרוח ובית ספר רוטברג לתלמידי חו"ל, كلية العلوم الإنسانية وكلية روطبرغ للطلاب الأجانب.

פרופ' נדירה שלהוב קבורקיאן, بروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان | הפקולטה למשפטים, המכון לקרימינולוגיה, كلية الحقوق، ومعهد علم الجريمة.

פרופ' דוד חינץ, הפקולטה לרפואה, بروفيسور دافيد حينتس | בית הספר לבריאות הציבור, كلية الطب، قسم صحة الجمهور.