מחקר | أبحاث

המרכז לחקר הרב-תרבותיות והמגוון שם לו למטרה לרתום את התובנות העשירות ושיטות המחקר שפותחו בשדות המחקר המשפטי האמפירי והכלכלה ההתנהגותית לחקר האתגרים המגוונים של חברה רב-תרבותית. בהתבסס על עשרות שנות מחקר אמפירי בישראל ובעולם ועל ממצאים מישראל בעת הזו הנאספים בידי המרכז, חוקרי המרכז פועלים לפתח ולהביא למחוקקים, לממשלה ולרגולטורים מידע והמלצות כיצד לתכנן מדיניות רב-תרבותית אפקטיבית וישימה.

 

המרכז תומך ומקדם מחקר אינטרדיסציפלינרי על רב-תרבותיות ומגוון, בין היתר באמצעות מלגות לדוקטורנטים ומלגת פוסט דוקטורט. בנוסף, המרכז יזמין קבוצות חוקרים לכתוב ניירות מדיניות ומחקרים קצרים בנושאים הקשורים באתגרי הרב-תרבותיות בחברה הישראלית, וכן יארגן כנסים שונים בנושאי רב-תרבותיות ומגוון.