הכירו את המלגאים | تعرفوا على الحاصلات على المنح | 2015-2016

 

אנטיגונה אשקר

انتيجونا أشقر

בלה קובנר

بيلا كوفنر

 

חנין מגאדלה

حنين مجادلة

הכירו את המלגאים | تعرفوا على الحاصلات على المنح | 2015-2016

אנטיגונה אשקר

انتيجونا أشقر

תלמידת תואר שלישי בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית-התוכנית לניהול מלכ"רים.

طالبة للقب الثالث في كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة العبرية– برنامج إدارة المؤسسات الغير ربحية.  

נושא המחקר | موضوع البحث

נתינה בקרב מיעוטים המקרה של המיעוט הערבי בישראל.

العطاء داخل الأقليات حالة الأقلية العربية في إسرائيل.

תקציר המחקר | ملخص البحث

מטרת המחקר לתת תמונת מצב מקיפה ועדכנית אודות ההתנהגות הפילנתרופית של המיעוט הערבי בישראל כמיעוט לאומי יליד, המצוי בקונפליקט עם הממסד. בעשורים האחרונים עובר המיעוט הערבי בישראל תהליך של מודרניזציה שסביר שיש לו השפעה על מאפייני הנתינה וההתנדבות שלו. למרות תהליך זה מדובר עדיין בחברה מסורתית ושמרנית שמאופיינת כחברה קולקטיבית ופטריארכלית. בעשור האחרון חלה עלייה ניכרת בחקר הפילנתרופיה והנתינה בעולם בכלל ובישראל בפרט, יחד עם זאת המחקר האמפירי על הפילנתרופיה בקרב המיעוט הערבי בישראל הוא מועט מאד. המחקר יבחן את דפוסי הנתינה, הקשר בין מאפייניה ומניעיה לבין המשתנים הסוציו-דמוגרפיים ובין היתר מידת הדתיות. המחקר יבחן גם את הקשר בין עמדות המיעוט הערבי כלפי המדינה לבין מאפייני הנתינה וכיצד תפיסות של קולקטיביזם משפחתי משפיעות על הנתינה.

هدف البحث إعطاء صورة شاملة ومحتلنة حول السلوك الخيري للأقلية العربية في إسرائيل كأقلية قومية أصلانية، والموجود في صراع مع المؤسسة.  تمر الأقلية العربية في إسرائيل بالعقود الأخيرة بمسار تمدّن من المتوقع ان يكون له تأثير على مميزات عطاءها وتطوعها.   وبالرغم من هذا المسار فان المجتمع العربي ما زال تقليدي محافظ يتميّز بالنظام الجمعي الأبوي. وقد ازدادت بالعقد الأخير وبشكل ملحوظ دراسة الاحسان والعطاء في العالم عامة وفي إسرائيل خاصة، ومع ذلك فان الدراسات حول الاحسان داخل الأقلية العربية بإسرائيل قليلة جدا.  سيفحص البحث أنماط العطاء، العلاقة بين مميزاته ودوافعه وبين المتغيرات الاجتماعية-الديمغرافية بما في ذلك درجة التدين. وسيفحص البحث أيضا العلاقة بين مواقف الأقلية العربية تجاه الدولة وبين مميزات العطاء، وكيف تؤثر المفاهيم الجمعية العائلية على العطاء.

מנחים | موجهين

ד"ר מיכל אלמוג בר ופרופסור הלל שמיד.

د. ميخال الموج بار وبروفيسور هليل شميد.

הכירו את המלגאים | تعرفوا على الحاصلات على المنح | 2015-2016

בלה קובנר

بيلا كوفنر

תלמידת תואר שלישי בקרימינולוגיה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

طالبة للقب الثالث في علم االجريمة في كلية الحقوق بالجامعة العبرية.

נושא המחקר | موضوع البحث

מעצר ילדים והנגשה לצדק במזרח ירושלים.

اعتقال الأطفال ومنالية العدالة في شرق القدس.

תקציר המחקר | ملخص البحث

בכל שנה נעצרים אלפי ילדים פלסטינים במזרח ירושלים. ילדים אלו סובלים מדיכוי רב מימדי אשר מעלה את הסבירות שיעצרו על ידי משטרת ישראל. הם נתפסים כאויבים בשל היותם פלסטינים, הם גדלים בסביבה אלימה, דלה במשאבים אשר הנגישות שלה למדינת הרווחה, למערכת החינוך ולמערכת המשפט הישראלית – מוגבלת. ארגוני זכויות אדם, אקטיביסטים וחוקרים פועלים על מנת לשמר את זכויות הילדים הללו. המחקר יבחן את הגישות והאידיאולוגיה של ארגוני זכויות אדם, פעילים ושל מערכת המשפט כלפי הנגישות לצדק של הילדים העצורים.

ملخص البحث: يُعتقل في كل سنة الاف الأطفال الفلسطينيين في شرق القدس. ويعاني هؤلاء الأطفال من اضطهاد متعدد الجوانب مما يزيد من إمكانية اعتقالهم على يد الشرطة الإسرائيلية. اذ يُنظر إليهم على انهم أعداء لكونهم فلسطينيين، يكبرون في بيئة عنيفة وفقيرة الموارد، وقدرتهم على الوصول لدولة الرفاه، لجهاز التعليم وجهاز القضاء الإسرائيلي – محدودة. مؤسسات حقوق الانسان، النشطاء والباحثين يعملون للحفاظ على حقوق هؤلاء الأطفال. البحث سيفحص توجهات وأيديولوجية مؤسسات حقوق الانسان، النشطاء وجهاز القضاء حول منالية العدالة للأطفال المعتقلين.

מנחים | موجهين

פרופ' נדירה שלהוב קבורקיאן.

بروفيسور نادرة شلهوب-كيفوركيان.

הכירו את המלגאים | تعرفوا على الحاصلات على المنح | 2015-2016

חנין מגאדלה

حنين مجادلة

דוקטורנטית בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית- התוכנית לניהול מלכ"רים. תואר שני בניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים ותעודת הוראה.

طالبة للقب الثالث في كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة العبرية، حاصلة على لقب ثاني بإدارة المؤسسات الغير ربحية والمؤسسات الاجتماعية وشهادة تدريس.

נושא המחקר | موضوع البحث

מסגרות היום עבור ילדים בגיל הרך באוכלוסיה הערבית, בהקשר דתי, מגדרי ותפיסות רווחה.

الأطر اليومية للأطفال بجيل الطفولة المبكرة في المجتمع العربي، بالسياق الديني الجندري ومفاهيم الرفاه.

תקציר המחקר | ملخص البحث

בעולם ובישראל גוברת מגמה של פתיחת מסגרות חינוכיות לגיל הרך, בעיקר כתוצאה מהגידול במספר הנשים והעובדות. מגמות אלו מאפיינות גם את המיעוט הפלסטיני בישראל. בחברה הערבית בישראל בולט נושא הדת וארגונים דתיים אסלאמיים מעורבים בפתיחה ובהפעלה של מסגרות טיפול בגיל הרך. המחקר יבחן את היקף, זמינות והמאפיינים של מסגרות הטיפול לגיל הרך שמפעילים ארגונים דתיים בישראל. האם האישה הערבייה בוחרת כנשים רבות בעולם לשלוח את ילדיה למסגרות לגיל הרך? מהן הסיבות לבחירה במסגרות הדתיות? עד כמה משפיע הדת על החלטת נשים להיכנס לשוק העבודה ומהי מעורבותם של גורמים דתיים בהחלטות על מיקום מסגרות לגיל הרך ועל זמינותם. עד כמה הקהילה הערבית בישראל פועלת בדומה למדינות ערביות אחרות או לקבוצות מיעוט אחרות.

ملخص البحث: يزداد بالعالم وبإسرائيل التوجه لإقامة أطر تربوية لجيل الطفولة المبكرة، ويرجع ذلك بالأساس للازدياد في عدد النساء العاملات. وتتميّز الأقلية الفلسطينية بإسرائيل أيضا بهذه التوجهات. ويبرز في المجتمع العربي بإسرائيل موضوع الدين وتشارك المؤسسات الدينية الإسلامية بإقامة وتفعيل أطر علاجية لجيل الطفولة المبكرة. سيفحص البحث حجم، منالية ومميزات الأطر العلاجية التي تديرها مؤسسات دينية في إسرائيل.  هل تختار المرأة العربية ارسال اطفالها لأطر جيل الطفولة المبكرة مثل نساء كثيرات بالعالم؟ ما هي الأسباب لاختيار الأطر الدينية؟ ال أي مدى يؤثر الدين على قرار النساء للدخول لسوق العمل وما مدى تدخل الجهات الدينية في القرارات حول مكان أطر جيل الطفولة المبكرة وحول منالية استخدامها؟ والى أي مدى يعمل المجتمع العربي في إسرائيل مثل دول عربية أخرى أو أقليات أخرى؟

מנחים | موجهين

פרופ אשר בן אריה.

بروفيسور آشير بن آرييه.