ועדת היגוי | لجنة توجيه

הרשמה לניוזלטר | اشترك للنشرة  

פרסומים אחרונים | الإصدارات الأخيرة

Upcoming Events

ליצירת קשר | للاتصال معنا

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

האוניברסיטה העברית, הר הצופים

ירושלים 9190501

مركز أبحاث التعدديّة الثقافيّة والتنوّع

الجامعة العبرية، جبل المشارف

القدس 9190501

972.2.5494950

diversity@mail.huji.ac.i

 

 

           

           

 

لجنة لتحديد سياسة التنوع للجامعة العبرية

عيّن رئيس الجامعة لجنة تضم أعضاء في السلك الأكاديمي والإداري وطلبة هدفها وضع سياسات في موضوع التنوع والاختلاف في الجامعة العبرية. ستصوغ اللجنة رؤيا الجامعة في مجال التنوع وستقترح نُظُم وقواعد مخصصة لتشجيع التنوع البشري والمضموني في الجامعة.

 

ועדה לקביעת מדיניות מגוון לאוניברסיטה העברית

נשיא האוניברסיטה מינה ועדה שכוללת אנשי סגל אקדמי, סגל מינהלי וסטודנטים שמטרתה לקבוע מדיניות בנושא המגוון והשונות באוניברסיטה העברית. הוועדה תנסח את חזון המגוון של האוניברסיטה ותציע נהלים וכללים שמיועדים לעידוד המגוון האנושי והתוכני באוניברסיטה.

 

יו"ר ועדת ההיגוי למדיניות מגוון באוניברסיטה העברית פרופ' מונא חורי כסאברי 

رئيسة لجنة التوجيه لسياسة التنوُّع في الجامعة العبريّة  بروفسور منى خوري-كسابري

 

מבט השוואתי: מדיניות מגוון באוניברסיטאות בארה"ב