הרשמה לניוזלטר | اشترك للنشرة  

פרסומים אחרונים | الإصدارات الأخيرة

Upcoming Events

ליצירת קשר | للاتصال معنا

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

האוניברסיטה העברית, הר הצופים

ירושלים 9190501

مركز أبحاث التعدديّة الثقافيّة والتنوّع

الجامعة العبرية، جبل المشارف

القدس 9190501

972.2.5494950

diversity@mail.huji.ac.i

 

 

           

           

הקליניקה אירחה בשיעור את מוטסים עלי

ינואר 22, 2016

הקליניקה אירחה בשיעור את מוטסים עלי, ממנהיגי מחאת מבקשי המקלט ויו"ר ארגון ARDC העוסק במיצוי זכויותיהם של פליטים מאפריקה. מוטסים שוחח עם הסטודנטים אודות מצבם של מבקשי המקלט ועל פעילות הארגון בטיפול בבקשות מקלט, פעולות חינוך והסברה. לדבריו, כיום מתגוררים בישראל כ-44 אלף מבקשי מקלט, ברובם הגדול מקורם מאריתריאה והשאר מסודן וממדינות נוספות. "בחבל דארפור מתרחש רצח עם מאז 2003 ואילו באריתראה יש הפרות חמורות של זכויות אדם", הסביר עלי. הדיון בקליניקה התקיים בשבוע בו אישרה הממשלה תיקון חוק נוסף למניעת "הסתננות"; התיקון, שאושר פה אחד, קובע כי מבקשי מקלט ייכלאו בכלא "סהרונים" עד שלושה חודשים, ועם סיומם יועברו למתקן "חולות" לתקופה של עד שנה וחצי - זאת על אף קביעותיו הקודמות של בית המשפט העליון בדבר אי-חוקתיות הכליאה הממושכת. במהלך הדיון, עלי שיתף את הסטודנטים ברשמיו מהחיים במתקן חולות, וכן בדיווחים על גילויי גזענות ופשעי שנאה כלפי קהילת מבקשי המקלט. לאחר ששוחח עם הסטודנטים על בעיות נוספות כגון מצבן של הנשים בקהילת מבקשי המקלט ומערכת היחסים הטעונה של מבקשי המקלט עם תושבי דרום תל אביב, סיים עלי את השיחה בתקווה לשינוי במדיניות ההגירה של ישראל שיטיב הן עם תושביה והן עם מבקשי המקלט.