מענקי מחקר

 

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון מציע מענקי מחקר לתלמידי דוקטור וחברי סגל שתחום המחקר שלהם קשור ברב תרבותיות ומגוון.

הקול הקורא לשנת 2021 (תאריך אחרון להגשת מועמדות 20 בינואר 2021) הציע מענקי מחקר בסכום של עד 2,000 דולר לדוקטורנטים ועד 3,000 דולר לחברי סגל.