הרשמה לניוזלטר | اشترك للنشرة  

פרסומים אחרונים | الإصدارات الأخيرة

ליצירת קשר | للاتصال معنا

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

האוניברסיטה העברית, הר הצופים

ירושלים 9190501

مركز أبحاث التعدديّة الثقافيّة والتنوّع

الجامعة العبرية، جبل المشارف

القدس 9190501

972.2.5494950

diversity@mail.huji.ac.i

 

 

           

           

אודות

פרויקט חדש מבית הנשיא: "תקווה ישראלית"

תהליכים דמוגרפיים ותרבותיים מעצבים מחדש את פניה של החברה הישראלית בעשורים האחרונים: מחברה המורכבת מרוב ומיעוט ברורים, לחברה המורכבת מארבעה מגזרים או "שבטים" מרכזיים שמתקרבים זה אל זה בגודלם: חילונים; דתיים-לאומיים; חרדים; ערבים. במציאות זו נדרש מעבר מהתפיסה המקובלת של "רוב ומיעוט" לתפיסה חדשה של שותפות בין המגזרים המרכיבים את החברה הישראלית. בית הנשיא בשותפות עם הועדה לתכנון ולתקצוב של ההשכלה הגבוהה השיקו את "תקווה ישראלית באקדמיה" מתוך הבנה כי האקדמיה היא בעלת תפקיד חיוני בעצוב "הסדר הישראלי החדש".  תקווה ישראלית באקדמיה נועדה לבסס את הקמפוסים כמרחב ליצירת ישראליות משותפת שמאפשרת שמירה על הזהות הייחודית של כל קבוצה, למצות את הכישורים והמצוינות בחברה הישראלית לגווניה, לקדם חזון של גיוון ושותפות באוניברסיטאות ובמכללות, לפתח מנהיגות ישראלית, חברתית ואינטלקטואלית, מגוונת, קשובה ומודעת. 

האוניברסיטה העברית גאה להיות שותפה מובילה בתקווה ישראלית באקדמיה. 

مشروع جديد بمبادرة رئيس الدولة: "أمل اسرائيلي"

تغييرات ديموغرافية وثقافية جديدة تبني من جديد شكل المجتمع الاسرائيلي في العقود الاخيرة: من مجتمع مركب من أغلبية وأقليات واضحة الى مجتمع المركب من اربعة شرائح او "قبائل" مركزية التي تتشابه بحجمها: العلمانيون، المتدينون- القوميون، اليهود الاورثوذكس، العرب. يتطلب هذا التركيب الابتعاد عن فكرة "الاغلبية الاقلية" السائدة والانتقال الى رؤيا جديدة فيها يكون شراكة من الشرائح التي تكون المجتمع الاسرائيلي. الرئيس بالشراكة مع لجنة التخطيط والتمويل في مجلس التعليم العالي اقام "أمل اسرائيلي في الاكاديميا" انطلاقًا من الايمان ان للاكاديميا دور أساسي في بناء "التنظيم الاسرائيلي الجديد". هذا المشروع أعد من أجل تأسيس الأحرم الجامعية كحيز اسرائيلي مشترك الذي يمكن الحفاظ على الهوية الخاصة لكل مجموعة، استنفاذ المهارات والامتيازات في المجتمع الاسرائيلي على انواعه، تعزيز رؤيا مبنية على الشراكة والتنوع في الجامعات والكليات، تطوير قيادة اسرائيلية، اجتماعية وثقافية، متنوعة، مهتمة وواعية.

انه فخر للجامعة العبرية ان تكون شريكة قائدة في الأمل الاسرائيلي في الاكاديميا.