הרשמה לניוזלטר | اشترك للنشرة  

פרסומים אחרונים | الإصدارات الأخيرة

אירועים עתידיים

ליצירת קשר | للاتصال معنا

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

האוניברסיטה העברית, הר הצופים

ירושלים 9190501

مركز أبحاث التعدديّة الثقافيّة والتنوّع

الجامعة العبرية، جبل المشارف

القدس 9190501

972.2.5494950

diversity@mail.huji.ac.i

 

 

           

           

Upcoming Events

קורסים | مساقات

על מנת לקדם הוראה אקדמית בנושאים של רב תרבותיות, המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון מציע מגוון קורסים בנושאים אלו. המרכז גם תומך בפיתוח קורסים חדשים על תיאוריות של רב תרבותיות וביקורתן ועל החברה הישראלית. האוניברסיטה העברית שואפת לכך שבוגריה יפתחו רגישות תרבותית והיכרות עם כל מגוון נקודות המבט והקהילות בחברה הישראלית. 

بهدف تطوير التدريس الأكاديمي بموضوع التعددية الثقافية، يقترح المركز مساقات متنّوعة لدراسة التعددية الثقافية والتنّوع. وسيدعم المركز تطوير مساقات جديدة حول نظريات التعددية الثقافية والنقد عليها وحول المجتمع الإسرائيلي. وتطمح الجامعة العبرية لان يتمتع خريجيها بالحساسية الثقافية وبالتعرف على مختلف وجهات النظر والمجموعات والمجتمع الإسرائيلي.