קורסים | مساقات

על מנת לקדם הוראה אקדמית בנושאים של רב תרבותיות, המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון מציע מגוון קורסים בנושאים אלו. המרכז גם תומך בפיתוח קורסים חדשים על תיאוריות של רב תרבותיות וביקורתן ועל החברה הישראלית. האוניברסיטה העברית שואפת לכך שבוגריה יפתחו רגישות תרבותית והיכרות עם כל מגוון נקודות המבט והקהילות בחברה הישראלית. 

بهدف تطوير التدريس الأكاديمي بموضوع التعددية الثقافية، يقترح المركز مساقات متنّوعة لدراسة التعددية الثقافية والتنّوع. وسيدعم المركز تطوير مساقات جديدة حول نظريات التعددية الثقافية والنقد عليها وحول المجتمع الإسرائيلي. وتطمح الجامعة العبرية لان يتمتع خريجيها بالحساسية الثقافية وبالتعرف على مختلف وجهات النظر والمجموعات والمجتمع الإسرائيلي.