הרשמה לניוזלטר | اشترك للنشرة  

פרסומים אחרונים | الإصدارات الأخيرة

אירועים עתידיים

ליצירת קשר | للاتصال معنا

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

האוניברסיטה העברית, הר הצופים

ירושלים 9190501

مركز أبحاث التعدديّة الثقافيّة والتنوّع

الجامعة العبرية، جبل المشارف

القدس 9190501

972.2.5494950

diversity@mail.huji.ac.i

 

 

           

           

Upcoming Events

קורסים בנושא חברה ישראלית | مساقات حول المجتمع الاسرائيلي

רשימת קורסים באוניברסיטה בנושא רב תרבותיות בחברה הישראלית

مساقات حول موضوع التعددية الثقافية والمجتمع الاسرائيلي

לא כל הקורסים ניתנים בכל שנה

  لا تُدرّس كل الحصص في كل عام

תשע"ט

הפקולטה למדעי הרוח

1. צדק חברתי בחברה רב תרבותית

הפקולטה למדעי הרוח

 1. בין עברית לערבית – ספרות, הסטוריה תרבות לשון זהות 
 2. מבוא לחקר תרבות עממית 
 3. תרבות וזהות לטינו-אמריקנית בארה"ב
 4. מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית – רחובות 
 5. ניתוח מוזיקה בהקשרים היסטוריים תרבותיים 
 6. חינוך למיעוטים בחברה רב-תרבותית: החינוך לערבים בישראל 
 7. צדק חברתי בחברה רב תרבותית 
 8. היבטים בין-תרבותיים בייעוץ 
 9. זהות ותרבות בחינוך לשלום ובחינוך הרב תרבותי 
 10. בריאות ומגדר - היבטים חברתיים ותרבותיים 
 11. פסיכולוגיה רב תרבותית 
 12. יחסי הגומלין בין תהליכים דמוגרפים, כלכליים, חברתיים ותרבותיים 
 13. תרבות וריבוד 
 14. שפה ותרבות 
 15. מלחמות תרבות בישראל 
 16. מרושתים: מדיה חברתיים והשלכותיהם החברתיות, פוליטיות והתרבותיות 
 17. ניתוח טקסטים פוליטיים ותרבותיים בעידן הדיגיטלי: תיאוריה ופרקטיקה 
 18. תאוריות בתקשורת ותרבות א': היסטוריה, פרשנות וביקורת 
 19. טלוויזיה : סוגיות חברתיות ותרבותיות 
 20. ערכים בתרבות הישראלית 
 21. מגדר, מיניות ותרבות 
 22. סוגיות בלימודי מגדר: בין טקסט, זהות ותרבות 
 23. תאוריות ביקורתיות של תרבות
 24. המפגש היהודי ערבי כאתגר חינוכי: מטרות ותוצאות 
 25. חינוך למיעוטים בחברה רב-תרבותית: החינוך לערבים בישראל 
 26. "מזרח" ו"מערב" בחברה הישראלית 
 27. יהדות וישראליות בעין הפילוסופית: האתגר 
 28. דו-לאומיות בישראל/פלסטין: מושגי מפתח והכוח של התיאוריה 
 29. החברה הישראלית סוגיות נבחרות 
 30. פעילות החברה האזרחית לקידום דו-קיום בישראל 

הפקולטה למדעי החברה

 1. חברה בישראל 
 2. אוכלוסיית ישראל ותהליכים דמוגרפיים 
 3. הפוליטיקה של הגירה ואזרחות: ישראל במבט השוואתי 
 4. ישראל, ירושלים ויהודה ושומרון: ישות אחת? 
 5. בין אזרחות, דמוקרטיה וחינוך 
 6. מלחמות תרבות בישראל 
 7. מצב הדמוקרטיה הישראלית: נרטיבים, אידיאולוגיות ופוליטיקה עכשווית 
 8. מגדר ולאומיות 
 9. סוגיות בדמוקרטיה הישראלית 
 10. דימוקרטיה ופוליטיקה בישראל 
 11. סוגיות במדיניות החינוך 
 12. ערכים בתרבות הישראלית 
 13. דיאלוג והכרה בסכסוכים אתנו-לאומיים מתמשכים 
 14. עיצוב המרחב בישראל 
 15. מדיניות לאומית במרחב- מקרה ירושלים תכנון מרחבי ואיכות הסביבה 
 16. חברה ופוליטיקה בישראל 
 17. קולות רבים בחברה הישראלית 
 18. תכנון מרחבי במקומות מחלוקת 
 19. פוריות, רבייה וזהות בישראל 

אבני פינה

 1. יסודות המשפט וזכויות אדם 
 2. רב-תרבותיות והחברה הישראלית
 3. זכויות אדם והחברה הישראלית 
 4. מבוא לצדק מעברי