הרשמה לניוזלטר | اشترك للنشرة  

פרסומים אחרונים | الإصدارات الأخيرة

אירועים עתידיים

ליצירת קשר | للاتصال معنا

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

האוניברסיטה העברית, הר הצופים

ירושלים 9190501

مركز أبحاث التعدديّة الثقافيّة والتنوّع

الجامعة العبرية، جبل المشارف

القدس 9190501

972.2.5494950

diversity@mail.huji.ac.i

 

 

           

           

Upcoming Events

מלכה גרינברג רענן | ملكا غرينبرغ رعنان

ma

מלכה גרינברג רענן

ملكا غرينبرغ رعنان

 

נושא המחקר | موضوع البحث

מיקרו פוליטיקה של מרחבי אינטראקציה בירושלים.

السياسة المصغّرة للحيّز التفاعليّ في القدس.

תקציר המחקר | ملخص البحث

במהלך העשור האחרון, שינויים במבנה העירוני של ירושלים, ובעיקר הקמת גדר ההפרדה והרכבת הקלה, יצרו אינטראקציה וחיכוך גדולים יותר בין הקבוצות האתנו-לאומיות המאכלסות את העיר. ישראלים ופלסטינים, יהודים חרדים ושאינם חרדים, נוסעים יחד ברכבת הקלה, מבלים באותם הקניונים, ופוגשים זה את זה במרחבים הציבוריים של העיר. תהליך זה, של ערעור על ההפרדה המרחבית באזור מערב ירושלים, מעלה שאלות חדשות באשר לאופי הסגרגציה בערים שסועות.

המחקר הנוכחי יתמקד בשני היבטים של התהליך: חלקו הראשון יבדוק את המשמעויות המורכבות של דה-סגרגציה במרחב של קמפוס האוניברסיטה העברית בהר הצופים. חלקו השני, יתמקד באוכלוסייה החרדית בירושלים, ויבחן כיצד הפרקטיקות המרחביות היומיומיות של החרדים משפיעות על התפיסה שלהם את קבוצות האוכלוסיות "האחרות" בעיר, וכן על העמדות הפוליטיות שלהם ביחס לסכסוך הישראלי-פלסטיני.

מחקר זה מבוסס על שילוב של שיטות מחקר שונות, וכולל שימוש בראיונות, מפות מנטאליות, שאלונים,  קבוצות מיקוד ושיטות איתור. המחקר הנוכחי מהווה המשך ישיר של עבודת הדוקטורט, שהתמקדה בפרקטיקות היומיומיות של נשים פלסטיניות וישראליות במרחבי העיר בירושלים.

 

خلقت التغيّرات في التركيبة المدينيّة لمدينة القدس، وخاصّة إقامة جدار الفصل والقطار الخفيف، في العقد الأخير تفاعلًا واحتكاكًا أكبر بين المجموعات الإثنيّة-القوميّة التي تقطن في المدينة. يسافر الإسرائيليّون والفلسطينيّون، اليهود المتزمّتون (الحريديم) واليهود غير الحريديم معًا في القطار الخفيف، ويقضون أوقاتهم في المجمّعات التجاريّة نفسها، ويلتقون مع بعضهم في الحيّز العامّ في المدينة. هذه العمليّة، التي تتحدّى الفصل الحيّزيّ في منطقة القدس الغربيّة، تثير أسئلة جديدة فيما يتعلّق بطبيعة الفصل في المدن المتصدّعة. 

يركّز البحث الحاليّ على جانبيْن لهذه العمليّة: الجزء الأوّل منه يناقش المعاني المعقّدة لتقويض الفصل في حيّز الحرم الجامعيّ في الجامعة العبريّة في هار  هتسوفيم. الجزء الثاني من البحث، يركّز على السكّان اليهود الحريديم في مدينة القدس، ويفحص كيف تؤثّر الممارسات الحيّزيّة اليوميّة لليهود الحريديم في نظرتهم إلى الفئات السكّانيّة " الأخرى" في المدينة، وكيف تؤثّر في مواقفهم السياسيّة من النزاع الإسرائيليّ-الفلسطينيّ.

يستند هذه البحث إلى دمج طرائق بحث مختلفة، ويشمل الاستعانة بالمقابلات، الخرائط الذهنيّة، الاستبيانات، مجموعات تركيز، وطرائق رصد. يشكّل البحث الحاليّ استمرارًا مباشرًا لرسالة الدكتوراه، التي ركّز على الممارسات اليوميّة للنساء الفلسطينيّات والإسرائيليّات في حيّز مدينة القدس.