הרשמה לניוזלטר | اشترك للنشرة  

פרסומים אחרונים | الإصدارات الأخيرة

אירועים עתידיים

ליצירת קשר | للاتصال معنا

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

האוניברסיטה העברית, הר הצופים

ירושלים 9190501

مركز أبحاث التعدديّة الثقافيّة والتنوّع

الجامعة العبرية، جبل المشارف

القدس 9190501

972.2.5494950

diversity@mail.huji.ac.i

 

 

           

           

Upcoming Events

נעמי פרל | نعومي بيرل

no

נעמי פרל

نعومي بيرل

המחלקה לסוציולוגיה של החינוך

 قسم علم الاجتماع التربويّ  

נושא המחקר | موضوع البحث

בין עולמות: על השתלבות, זהות, וצמיחתה של אליטה אינטלקטואלית חרדית, באוניברסיטה העברית.

بين العوالم: حول الاندماج، الهُويّة، وظهور نخبة فكريّة من اليهود المتزمّتين (الحريديم) في الجامعة العبريّة.

תקציר המחקר | ملخص البحث

המחקר עוסק בתהליך ההשתלבות של סטודנטים חרדים באוניברסיטה, במסגרת תכנית "שלוחי ציבור" לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית, ועל השפעת ההכשרה והלימודים  על זהותם, ועל האופן בו הם מבקשים לשמר את זהותם, ובמקביל להשתלב בעולם האקדמי ובזירת המנהיגות בישראל.

בקהילה החרדית, כן גם בחקר הקהילה חלו שינויים משמעותיים בעשר השנים האחרונות.  המחקר הזה מבקש להתמקד בהיבט ההשתלבות בהשכלה גבוהה והשפעותיו. המחקר עוסק במקרה מבחן ייחודי: תכנית המיועדת ליזמים ולמנהיגים חברתיים שמגיעים מלב ליבה של הקהילה, תוך שאיפה לקדם אותה,  להתמודד עם אתגרים בתוכה, ולקדם את יכולותיה לקיים שותפות אזרחית במערכות החברה והמדינה. המחקר חותר לעיין במסע השתלבותה של הקהילה החרדית באקדמיה, אשר מהווה עבורה עולם חדש וזר – בערכים, באתוס, בשיח, בהון התרבותי, ובתרבות הלמידה.

המחקר מבקש להעמיק בתהליכים שעוברים עמיתי התכנית, במסע גיבוש זהות  היברידית ומורכבת,  חרדית- ישראלית. באופן בו הם תופסים את עצמם ואת זהותם, בקונפליקטים הפנימיים והחיצוניים שמלווים את המסע הזה, ובאסטרטגיות אותם מפתחים העמיתים כדי להתמודד עם המתחים, הסתירות והדילמות. כן מבקש המחקר להתבונן באופן בו מכוננים הנחקרים אליטה חדשה בקהילה החרדית ובחברה הישראלית.

 

يتناول هذا البحث عمليّة اندماج الطلّاب من اليهود المتزمّتين (الحريديم) في الجامعة، في إطار برنامج " مبعوثيّ الجمهور" لتطوير القيادة في صفوف مجتمع اليهود المتزمّتين، وتأثير التأهيل والتعليم في هُويّتهم، والطريقة التي يبتغون من خلالها الحفاظ على هُويّتهم، وفي المقابل الاندماج في عالم الأكاديميا وفي حلبة القيادة في إسرائيل. 

طرأت على مجتمع المتزمّتين اليهود وكذلك على دراسة هذا المجتمع تغيّرات كبيرة في العقد الأخير. يسعى هذا البحث إلى التركيز على جانب الاندماج في التعليم العالي وتأثيراته. يتناول هذا البحث دراسة حالة فريدة من نوعها: البرنامج المخصّص للمبادرين والقادة الاجتماعيّين الذي يأتون من لبّ هذا المجتمع، من منطلق الرغبة في تطوير هذا المجتمع، والتعاطي مع التحدّيات التي في داخل هذا المجتمع، وتعزيز قدرته في القيام بشراكات مدنيّة في منظومات المجتمع والدولة. يسعى هذا البحث إلى التمعّن في مسيرة اندماج مجتمع اليهود المتزمّتين في الأكاديميا، والذي يعتبر بالنسبة لهم عالمًا جديدًا وغريبًا- من حيث القيَم، الأخلاقيّات، الخطاب، التنوّع الثقافيّ وثقافة التعلّم.   

يسعى هذا البحث إلى التعمّق في السيرورات التي يخضع لها المشاركون في البرنامج، مسيرة بلورة الهوّيّة الهجينة والمركّبة، الحريديّة- الإسرائيليّة. والكيفيّة التي ينظرون من خلالها إلى أنفسهم وهُويّتهم، الصراعات الداخليّة والخارجيّة التي تصاحب هذه المسيرة، والاستراتيجيّات التي يطوّرها المشاركون في البرنامج بغية التعامل مع التوتّرات، التناقضات والمعضلات. كما يحاول البحث التمعّن في الطريقة التي يؤسّس المستجوبون من خلالها نخبة جديدة في مجتمع اليهود المتزمّتين وفي المجتمع الإسرائيلي.