הרשמה לניוזלטר | اشترك للنشرة  

פרסומים אחרונים | الإصدارات الأخيرة

אירועים עתידיים

ליצירת קשר | للاتصال معنا

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

האוניברסיטה העברית, הר הצופים

ירושלים 9190501

مركز أبحاث التعدديّة الثقافيّة والتنوّع

الجامعة العبرية، جبل المشارف

القدس 9190501

972.2.5494950

diversity@mail.huji.ac.i

 

 

           

           

Upcoming Events

הכירו את המלגאים | تعرفوا على الحاصلات على المنح | 2015-2016

חנין מגאדלה

حنين مجادلة

דוקטורנטית בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית- התוכנית לניהול מלכ"רים. תואר שני בניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים ותעודת הוראה.

طالبة للقب الثالث في كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة العبرية، حاصلة على لقب ثاني بإدارة المؤسسات الغير ربحية والمؤسسات الاجتماعية وشهادة تدريس.

נושא המחקר | موضوع البحث

מסגרות היום עבור ילדים בגיל הרך באוכלוסיה הערבית, בהקשר דתי, מגדרי ותפיסות רווחה.

الأطر اليومية للأطفال بجيل الطفولة المبكرة في المجتمع العربي، بالسياق الديني الجندري ومفاهيم الرفاه.

תקציר המחקר | ملخص البحث

בעולם ובישראל גוברת מגמה של פתיחת מסגרות חינוכיות לגיל הרך, בעיקר כתוצאה מהגידול במספר הנשים והעובדות. מגמות אלו מאפיינות גם את המיעוט הפלסטיני בישראל. בחברה הערבית בישראל בולט נושא הדת וארגונים דתיים אסלאמיים מעורבים בפתיחה ובהפעלה של מסגרות טיפול בגיל הרך. המחקר יבחן את היקף, זמינות והמאפיינים של מסגרות הטיפול לגיל הרך שמפעילים ארגונים דתיים בישראל. האם האישה הערבייה בוחרת כנשים רבות בעולם לשלוח את ילדיה למסגרות לגיל הרך? מהן הסיבות לבחירה במסגרות הדתיות? עד כמה משפיע הדת על החלטת נשים להיכנס לשוק העבודה ומהי מעורבותם של גורמים דתיים בהחלטות על מיקום מסגרות לגיל הרך ועל זמינותם. עד כמה הקהילה הערבית בישראל פועלת בדומה למדינות ערביות אחרות או לקבוצות מיעוט אחרות.

ملخص البحث: يزداد بالعالم وبإسرائيل التوجه لإقامة أطر تربوية لجيل الطفولة المبكرة، ويرجع ذلك بالأساس للازدياد في عدد النساء العاملات. وتتميّز الأقلية الفلسطينية بإسرائيل أيضا بهذه التوجهات. ويبرز في المجتمع العربي بإسرائيل موضوع الدين وتشارك المؤسسات الدينية الإسلامية بإقامة وتفعيل أطر علاجية لجيل الطفولة المبكرة. سيفحص البحث حجم، منالية ومميزات الأطر العلاجية التي تديرها مؤسسات دينية في إسرائيل.  هل تختار المرأة العربية ارسال اطفالها لأطر جيل الطفولة المبكرة مثل نساء كثيرات بالعالم؟ ما هي الأسباب لاختيار الأطر الدينية؟ ال أي مدى يؤثر الدين على قرار النساء للدخول لسوق العمل وما مدى تدخل الجهات الدينية في القرارات حول مكان أطر جيل الطفولة المبكرة وحول منالية استخدامها؟ والى أي مدى يعمل المجتمع العربي في إسرائيل مثل دول عربية أخرى أو أقليات أخرى؟

מנחים | موجهين

פרופ אשר בן אריה.

بروفيسور آشير بن آرييه.