הרשמה לניוזלטר | اشترك للنشرة  

פרסומים אחרונים | الإصدارات الأخيرة

אירועים עתידיים

ליצירת קשר | للاتصال معنا

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

האוניברסיטה העברית, הר הצופים

ירושלים 9190501

مركز أبحاث التعدديّة الثقافيّة والتنوّع

الجامعة العبرية، جبل المشارف

القدس 9190501

972.2.5494950

diversity@mail.huji.ac.i

 

 

           

           

Upcoming Events

הכירו את המלגאים | تعرفوا على الحاصلات على المنح | 2015-2016

אנטיגונה אשקר

انتيجونا أشقر

תלמידת תואר שלישי בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית-התוכנית לניהול מלכ"רים.

طالبة للقب الثالث في كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة العبرية– برنامج إدارة المؤسسات الغير ربحية.  

נושא המחקר | موضوع البحث

נתינה בקרב מיעוטים המקרה של המיעוט הערבי בישראל.

العطاء داخل الأقليات حالة الأقلية العربية في إسرائيل.

תקציר המחקר | ملخص البحث

מטרת המחקר לתת תמונת מצב מקיפה ועדכנית אודות ההתנהגות הפילנתרופית של המיעוט הערבי בישראל כמיעוט לאומי יליד, המצוי בקונפליקט עם הממסד. בעשורים האחרונים עובר המיעוט הערבי בישראל תהליך של מודרניזציה שסביר שיש לו השפעה על מאפייני הנתינה וההתנדבות שלו. למרות תהליך זה מדובר עדיין בחברה מסורתית ושמרנית שמאופיינת כחברה קולקטיבית ופטריארכלית. בעשור האחרון חלה עלייה ניכרת בחקר הפילנתרופיה והנתינה בעולם בכלל ובישראל בפרט, יחד עם זאת המחקר האמפירי על הפילנתרופיה בקרב המיעוט הערבי בישראל הוא מועט מאד. המחקר יבחן את דפוסי הנתינה, הקשר בין מאפייניה ומניעיה לבין המשתנים הסוציו-דמוגרפיים ובין היתר מידת הדתיות. המחקר יבחן גם את הקשר בין עמדות המיעוט הערבי כלפי המדינה לבין מאפייני הנתינה וכיצד תפיסות של קולקטיביזם משפחתי משפיעות על הנתינה.

هدف البحث إعطاء صورة شاملة ومحتلنة حول السلوك الخيري للأقلية العربية في إسرائيل كأقلية قومية أصلانية، والموجود في صراع مع المؤسسة.  تمر الأقلية العربية في إسرائيل بالعقود الأخيرة بمسار تمدّن من المتوقع ان يكون له تأثير على مميزات عطاءها وتطوعها.   وبالرغم من هذا المسار فان المجتمع العربي ما زال تقليدي محافظ يتميّز بالنظام الجمعي الأبوي. وقد ازدادت بالعقد الأخير وبشكل ملحوظ دراسة الاحسان والعطاء في العالم عامة وفي إسرائيل خاصة، ومع ذلك فان الدراسات حول الاحسان داخل الأقلية العربية بإسرائيل قليلة جدا.  سيفحص البحث أنماط العطاء، العلاقة بين مميزاته ودوافعه وبين المتغيرات الاجتماعية-الديمغرافية بما في ذلك درجة التدين. وسيفحص البحث أيضا العلاقة بين مواقف الأقلية العربية تجاه الدولة وبين مميزات العطاء، وكيف تؤثر المفاهيم الجمعية العائلية على العطاء.

מנחים | موجهين

ד"ר מיכל אלמוג בר ופרופסור הלל שמיד.

د. ميخال الموج بار وبروفيسور هليل شميد.