הרשמה לניוזלטר | اشترك للنشرة  

פרסומים אחרונים | الإصدارات الأخيرة

אירועים עתידיים

ליצירת קשר | للاتصال معنا

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

האוניברסיטה העברית, הר הצופים

ירושלים 9190501

مركز أبحاث التعدديّة الثقافيّة والتنوّع

الجامعة العبرية، جبل المشارف

القدس 9190501

972.2.5494950

diversity@mail.huji.ac.i

 

 

           

           

Upcoming Events

החושך שבקצה המנהרה: מנגנונים של שילוב מדיר של ילדי מבקשי מקלט בישראל The darkness at the end of the tunnel- mechanisms of exclusionary integration of asylum seeking children in Israel

אדריאנה קמפ, ד״ר ג׳וליה רסניק, רחל פיש ותהילה שרעבי.

kempadriana@gmail.com julia.resnik@mail.huji.ac.il

 

במאמרה הקלאסי ״ילדי ארנדט״ טוענת ג׳קלין באבא כי הבעיה ביחס כלפי ילדים חסרי מעמד אינו בעיוורון של השלטונות והמוסדות המטפלים אלא באמביוולנטיות שלהם. בהמשך לבאבא, נציג כמה מהאופנים בהם האמביוולנטיות בין האוניברסליות של החמלה (ילד הוא ילד) לבין הפרטיקולריות של הפיקוח עליהם כמהגרים, באה לידי בטוי ביחס המוסדי כלפי ילדים שמעמדם החוקי בישראל לימינלי. לימינליות לגאלית היא צורה של משילות המייצרת אי-וודאות שיטתית. אך לצדה של המשילות דרך אי-וודאות נפתח גם מרחב פרשני לשחקנים האמונים על מגע יומיומי עם מבקשי מקלט וילדיהם וכר פורה לפיתוחן של צורות של שילוב חלקיות ורוויות סתירות. בהתבסס על ממצאים ראשוניים של מחקר רחב היקף , נעמוד על שני דפוסים של שילוב מדיר של ילדים וצעירים בתחומים של רווחה וחנוך בתל-אביב ובירושלים:

1. הכללת ילדים בקטגוריות ייחודיות או במסגרות נפרדות - הגדרתם כמשתייכים לקטגוריה ייחודית מאפשרת מחד הקצאת משאבים ייעודיים אך מאידך היא גם מתייגת אותם כ״בעייתיים״. אפקט דומה יש לשילובם במסגרות כלליות תוך סגרגציה במסגרות המיועדות רק לזרים.

2. הבטחה להטמעה תרבותית ללא אפשרות למימוש: פרקטיקות של הטמעה תרבותית המתקיימות במוסדות חנוך פורמלי ובלתי-פורמלי שפועלים בעת ובעונה אחת כ״בית חרושת לישראליות״ וכ״עוורי מעמד״, עומדת במתח מול הנוכחות של מעמד כmaster status בחיי הילדים במיוחס עם התקרבותם לגיל 18 לקראת ה״חושך שבקצה המנהרה״. דפוסים אלה אכן מאשרים שילדים חסרי מעמד אינם שקופים אך הם נתונים לדינמיקה של שילוב עם תאריך תפוגה לפיו ההשקעה המרובה בהון האנושי שנעשית בילדים מסתיימת בהפיכתם לסיכון פלילי בגיל שמונה-עשרה. לצורות אלו של שילוב מדיר עם תאריך תפוגה, יש השלכות על באופן בו התיאוריה והפרקטיקה של הגירה מבינות תהליכי אסימילציה ואזרחות בקונטקסט של הקשחת היחס כלפי מהגרים ומבקשי מקלט.