הרשמה לניוזלטר | اشترك للنشرة  

פרסומים אחרונים | الإصدارات الأخيرة

ליצירת קשר | للاتصال معنا

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון | האוניברסיטה העברית, הר הצופים | ירושלים 9190501

مركز أبحاث التعدديّة الثقافيّة والتنوّع | الجامعة العبرية، جبل المشارف | القدس 9190501

טלפון: 02-5494950 | אימייל diversity@mail.huji.ac.i

האקטיביזם המשפטי של עורכות דין פלסטיניות בישראל ותרומתן לקידום זכויות אדם וזכויות נשים בישראל. 

עו"ד באנה שגרי

הפקולטה למשפטים

המחקר מתמקד בתפקיד של עורכות דין לשינוי חברתי פלסטיניות בישראל ובתרומתן לתנועה הפמיניסטית הפלסטינית ולתנועת זכויות האדם בישראל. זאת לאור דיכוי רב מימדי אשר הן מתמודדות איתו ואשר בו הן נאבקות.