המרחב למגוון ומגדר

אירועי חודש ינואר:

כביסה מלוכלכת

1.1.20 הקרנת הסרט כביסה מלוכלכת ושיחה עם היוצרת, יעל שרר. לאירוע בפייסבוק