פרפורמנס של מוגבלות ברשתות חברתיות

נעמי ביטמן

המחלקה לתקשורת ועיתונאות, הפקולטה למדעי החברה

פרפורמנס של מוגבלות ברשתות חברתיות

המחקר עוסק בהיבטים השונים סביב בחירותיהם של אנשים עם מוגבלות כיצד להציג עצמם ברשתות חברתיות מקוונות. עיסוק זה יוצא מפרספקטיבה ביקורתית של לימודי מוגבלות ומתמקד במשתמשים שגופם שונה ממה שהחברה מגדירה כ"נורמטיבי". מיקוד זה מתבסס על ניתוח בראי צמתי זהויות- משתמשים עם יותר מזהות מוחלשת אחת בחברה הישראלית. כך הופכת המוגבלות לזהות נוספת מיני רבות בה יכול הפרט לבחור האם לעשות שימוש, ובאילו אופנים. על ידי כך חותר המחקר הנוכחי, העושה שימוש במערך מחקר איכותני עשיר, להציג נרטיבים שונים של מוגבלות כזהות העשויה לסתור, להשתלב או להימצא באופן אחר יחד עם שלל הזהויות של הפרט. 

בעידן הנוכחי, בו ישראלים עם מוגבלות, המהווים כחמישית מהחברה הישראלית, מודרים ומופלים כמעט בכל סביבות חייהם על בסיס קבוע, ישנה חשיבות מכרעת להצגת פרספקטיבה שונה הבוחנת לעומק לא את הממד הרפואי המודד תפקוד ומשווה אנשים לסטנדרט שאין כל סיכוי שיתאימו לו, אלא מסתכל עליהם כחלק משמעותי ואקטיבי של החברה. מחקר זה תורם רבות לחקר רשתות חברתיות באמצעות ניסיון להרחיב את דמותו המקובלת של המשתמש בהן, ולהציג תמונה מציאותית, מורכבת ושלמה יותר של חוויותיהם של אנשים עם מוגבלות במרחב זה, המהווה את הסביבה החברתית הדומיננטית של תקופתנו- לטוב ולרע.