הרשמה לניוזלטר | اشترك للنشرة  

פרסומים אחרונים | الإصدارات الأخيرة

ליצירת קשר | للاتصال معنا

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון | האוניברסיטה העברית, הר הצופים | ירושלים 9190501

مركز أبحاث التعدديّة الثقافيّة والتنوّع | الجامعة العبرية، جبل المشارف | القدس 9190501

טלפון: 02-5494950 | אימייל diversity@mail.huji.ac.i

ההשפעות של גלובליזציה בחינוך בתחומי ה-STEM (מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה) על מיעוטים: מקרה חקר של ערבים-ישראלים בתיכוני יפו

אוראל דיאמונד

ביה"ס למדיניות ציבורית

ההשפעות של גלובליזציה בחינוך בתחומי ה-STEM (מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה) על מיעוטים: מקרה חקר של ערבים-ישראלים בתיכוני יפו

בשנים האחרונות תהליכים של גלובליזציה השפיעו רבות על הקונטקסקט החברתי של חינוך המדעים, כאשר השלכותיהם על תלמידים בני מיעוטים טרם נתבררו. מצד אחד, יש ראיות כי המרחב הגלובלי עשוי להעצים מיעוטים ולשפר את ההישגים החינוכיים. מצד שני, ניתן לטעון כי אותם התהליכים עשויים להקשות על מיעוטים באופן מיוחד. המחקר שלי, שמתמקד בישראל כמקרה מבחן, עוסק בדיון הזה ושואף לשפוך אור על התנאים שבהם הגלובליזציה של חינוך המדעים ייטיבו עם קבוצות מיעוט.