הרשמה לניוזלטר | اشترك للنشرة  

פרסומים אחרונים | الإصدارات الأخيرة

ליצירת קשר | للاتصال معنا

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

האוניברסיטה העברית, הר הצופים

ירושלים 9190501

مركز أبحاث التعدديّة الثقافيّة والتنوّع

الجامعة العبرية، جبل المشارف

القدس 9190501

972.2.5494950

diversity@mail.huji.ac.i

 

 

           

           

הכירו את המלגאים | تعرفوا على الحاصلات على المنح | 2016-2017

נחומי יפה

نيحومي يافي

לילי אילן

ليلي إيلان

אחמד אמארה

أحمد أمارة

מיכה בלזר

ميخا بلزر

לילך צגאי נים

ليلاخ تسجاي نيم