ועדת היגוי | لجنة توجيه

הרשמה לניוזלטר | اشترك للنشرة  

פרסומים אחרונים | الإصدارات الأخيرة

ליצירת קשר | للاتصال معنا

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

האוניברסיטה העברית, הר הצופים

ירושלים 9190501

diversity@mail.huji.ac.il

972.2.5494950

مركز أبحاث التعدديّة الثقافيّة والتنوّع

الجامعة العبرية، جبل المشارف

القدس 9190501

diversity@mail.huji.ac.il

972.2.5494950

 

لجنة لتحديد سياسة التنوع للجامعة العبرية

عيّن رئيس الجامعة لجنة تضم أعضاء في السلك الأكاديمي والإداري وطلبة هدفها وضع سياسات في موضوع التنوع والاختلاف في الجامعة العبرية. ستصوغ اللجنة رؤيا الجامعة في مجال التنوع وستقترح نُظُم وقواعد مخصصة لتشجيع التنوع البشري والمضموني في الجامعة.

 

ועדה לקביעת מדיניות מגוון לאוניברסיטה העברית

נשיא האוניברסיטה מינה ועדה שכוללת אנשי סגל אקדמי, סגל מינהלי וסטודנטים שמטרתה לקבוע מדיניות בנושא המגוון והשונות באוניברסיטה העברית. הוועדה תנסח את חזון המגוון של האוניברסיטה ותציע נהלים וכללים שמיועדים לעידוד המגוון האנושי והתוכני באוניברסיטה.